Facilitační výcvik

Centrum dohody od září 2023 otevírá jedinečný Facilitační výcvik. Jedná se o komplexní rozvojový program. Cílem je rozvoj klíčových facilitačních dovedností potřebných pro efektivní vedení porad, workshopů a týmových diskusí. Účastníci se zdokonalí v 8 oblastech kompetenčního modelu Facilit8.

Hlavní přínosy výcviku

 • přehledné seznámení a osvojení si kompetenčního modelu Facilit8
 • výcvik je vysoce individualizovaný – každý z účastníků si hned na začátku vydefinuje konkrétní facilitační zakázku, na které bude pracovat a kterou po absolvování Facilitačního výcviku samostatně zvládne realizovat
 • každý účastník kromě skupinových modulů absolvuje také dvě individuální konzultace, které jsou načasované tak, aby pomohly ve finálním stádiu příprav facilitační zakázky

Facilitační výcvik

Program výcviku zahrnuje

 • 3 prezenční dny 
 • 2 online půldny 
 • 2 hodiny individuální konzultace (2x hodinová konzultace pro každého účastníka)
 • prework, samostatnou práci, společné sdílení a ladění

Harmonogram výcviku

Harmonogram výcviku

Kompletní cena za výcvik: 31.300 KČ + DPH
Cena obsahuje
 • komplexní výcvik
 • individuální konzultace
 • materiály, prezentace - v tištěné i elektronické podobě
 • občerstvení v průběhu prezenčních modulů (dopolední a odpolední coffee break)

Termíny

Modul Termín

Kick-off meeting (90 minut, online)

5. 9. 2023
(9:00 – 10:30)

Modul 1 (2 dny, prezenčně)

18.–19. 9. 2023

Modul 2 (2x půlden, online)

9. 10. + 24. 10. 2023

(9:00 – 13:00)

Individuální konzultace – 1. hodina
(účastníci se budou hlásit na vypsané sloty)

sloty budou vypsány lektorem výcviku

Individuální konzultace – 2. hodina
(účastníci se budou hlásit na vypsané sloty)

sloty budou vypsány lektorem výcviku

Modul 3 (1 den, prezenčně)

30. 11. 2023

Místo konání

Prezenční setkání proběhnou v Praze v prostorách Centra dohody (na Hradčanském náměstí), online setkání prostřednictvím MS Teams.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Trtková

 jana.trtkova@centrumdohody.com