Psychologická poradna

Péče o duševní zdraví je v řadě společností stále více akcentovanou prioritou. Naším hlavním cílem je detabuizovat problematiku duševního zdraví a poskytovat služby jak v oblasti prevence duševních problémů, tak v oblasti řešení akutních či chronických stavů. Při péči o duševní zdraví je, stejně jako v péči o zdraví fyzické, zásadní právě prevence - jak účinně předcházet vyhoření, jak pracovat se stresem, jaké jsou možnosti duševní hygieny, jaké signály vysílá naše tělo, když "jede na rezervu", atd.

Pro naše klienty nabízíme jedinečné řešení formou anonymní psychologické poradny, která účinně kombinuje psychologickou péči, podporu při náročných životních situacích a prevenci závažnějších stavů. Máme dlouhodobou zkušenost s programy a aktivitami zaměřenými na podporu duševního zdraví, a to napříč sektory - od zdravotnictví přes bankovní instituce a výrobu až po školství a neziskový sektor.

Psychologická poradna je anonymní a řídí se pravidly důvěrnosti informací a mlčenlivosti. Základní předností naší služby je vysoká profesionalita a flexibilita. V provozu je speciální telefonická linka pro objednávání na psychologické konzultace. V extrémních případech poskytujeme také krizovou intervenci a konzultaci s psychologem zprostředkováváme zpravidla v tentýž den.

Služby anonymní psychologické poradny zajišťuje tým zkušených psychologů, kteří pravidelně procházejí supervizí. Pro naše klienty hledáme řešení vždy na míru - na základě jejich potřeb domlouváme rozsah měsíčně alokovaných hodin psychologických konzultací a dalších navazujících služeb, které podporují duševní zdraví zaměstnanců.

Další služby poskytované v rámci péče o duševní zdraví zaměstnanců: