Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


O nás

CENTRUM DOHODY, CONSULTING & DEVELOPMENT

Společnost Centrum dohody, s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti tréninků soft skills, koučinku a facilitace. Zároveň jsme díky vynikající úrovni konzultantů považováni za jednoho z nejkvalitnějších dodavatelů firemních změnových projektů, analýz firemní kultury, manažerských programů a konzultací na našem trhu.

Tajemství kvality naší práce spočívá vedle kontinuálního vzdělávání konzultantů, jejich osobních manažerských zkušeností a pravidelné supervize, především v exkluzivitě vztahu: naši konzultanti pracují pouze pro nás. Díky tomu dokážeme dlouhodobě zajistit vysoký standard služeb, znalost a využívání nejnovějších trendů v oboru a unikátní know-how. Veškeré programy připravujeme důsledně týmově.

Těžiště činnosti naší společnosti spočívá v rozvoji manažerů všech úrovní, s vysokým podílem služeb pro top managementy našich i mezinárodních společností. Pro top manažerské týmy realizujeme školicí, zejména však konzultační činnost a koučink.

V řadě společností realizujeme projekty zaměřené na nastavení či rozvoj firemní kultury a implementaci nových firemních hodnot, facilitujeme proces tvorby strategického plánu, jsme partnery při nastavování systémových řešení v týmech top manažerů, i šířeji v celofiremním kontextu. Realizujeme komplexní audity, konzultujeme návrhy následných opatření, která následně realizujeme. Navrhujeme a zavádíme procesní změny na celofiremní úrovni, nastavujeme systémy celofiremního mentoringu

Individuálně připravujeme manažery na náročná jednání či klíčové prezentace, pomáháme jim nalézat řešení náročných manažerských i osobních situací. Facilitujeme obtížná jednání či složité vyjednávání, realizujeme mediaci jako službu mimosoudního řešení složitých vnitrofiremních i mezifiremních konfliktů. Pomáháme odstraňovat bariéry ve spolupráci a komunikaci týmů, identifikujeme a odstraňujeme komunikační i jiné problémy.

Díky vlastnímu know-how, bohatým zkušenostem, excelentním referencím a vysoce flexibilnímu přístupu jsme vyhledávaným partnerem pracovníků HR a top managementu, kterým již řadu let pomáháme vymýšlet a realizovat moderní rozvojové programy pro zaměstnance včetně e-learningových interaktivních forem vzdělávání. Tyto programy jsou velmi pozitivně hodnocené a oblíbené u všech uživatelů.

V naší společnosti panuje přátelská atmosféra. Máme zkušenost, že týmového ducha, nadšení a energii, v kombinaci s vysokou odbornou kvalifikací, se nám daří přenášet i na naše klienty.

 

Jak chráníme osobní údaje našich klientů

Společnost CENTRUM DOHODY, s.r.o. dodržuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a jejich zpracování a na jejich základě vydala Pravidla a zásady ochrany osobních údajů. Tento dokument mj. obsahuje podmínky zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, kdy takový souhlas je ovšem udělován samostatně. Dále se společnost řídí Interní směrnicí CENTRA DOHODY, s.r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů

 

Potřebujete ...

 • Zlepšit dovednosti vedení lidí
  u manažerů vaší organizace od team leaderů po top manažery?

 • Zvýšit úroveň měkkých dovedností
  u všech vašich zaměstnanců?

 • Zjistit úroveň manažerských, obchodních či komunikačních dovedností
  u stávajících zaměstnanců nebo kandidátů na pozici?

 • Rozvíjet dovednosti potřebné pro
  předávání vlastních znalostí a dovedností kolegům?

 • Strategicky rozvíjet
  vaši společnost?

 • Prohloubit spolupráci
  v rámci týmů i celé organizace?

 • Vytipovat talentované zaměstnance
  a pomoci maximálně využít jejich potenciál?

 • Zavést koncepční změny a systémy
  včetně nových HR procesů?

 

Historie Centra dohody

Říkáte si, proč se jmenujeme Centrum dohody, když jsme školicí a konzultační firma, která působí v oblasti rozvoje managementu a soft skills? Je to zajímavý příběh: V roce 1996 se celosvětově působící síť školicích středisek Partners for Democratic Change rozhodla založit firmu, která v České republice zavede a rozšíří mediaci, jako cestu mimosoudního vyjednávání. A tak vzniklo Centrum dohody jako první české mediační středisko, které brzy zaměřilo své služby zejména na školení dalších mediátorů a expertů na vyjednávání a posléze celého spektra soft skills.

Od roku 1999 jsme zaměřili firemní strategii na rozvoj manažerů, zlepšování firemních procesů, trénink a koučink soft skills. V roce 2009 se společnost přestěhovala na Hradčanské náměstí, kde disponuje krásnými školicími prostorami v historickém objektu Kanovnického domu. Od samého začátku fungujeme jako firma tvořená týmem dynamických lidí, které spojuje chuť posouvat věci kupředu, rozvíjet sebe i druhé a které jejich práce baví.