Česká asociace mentoringu

Jsme zakládajícím členem České asociace mentoringu (ČAM), jejíž posláním je zvyšovat kvalitu mentoringu v České republice, nastavit jeho standardy a zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách společně
s otevíráním nových možností rozvoje zaměstnanců.

Čemu se ČAM aktuálně věnuje?

Kurzy pro mentory

Specializovaný jednodenní kurz zaměřený na trénink dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role mentora. Kurzy probíhají individuálně pro jednotlivce nebo v uzavřených skupinkách pro firemní zákazníky. V případě zájmu mohou absolventi tohoto kurzu následně projít zkouškou a získat certifikát ČAM.

Kurzy pro mentees

Specializovaný program, který účastníky seznámí s rolí mentora i mentee a klíčovými pravidly pro správně vedené setkání a dodá jim odvahu být rovnocenným partnerem mentora a v případě potřeby mu podávat zpětnou vazbu.

Zavedení interního mentoringu

Mentoring jako metoda rozvoje pracovníků přispívá k nižší fluktuaci, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí
a významně podporuje realizaci strategických cílů. Naši zkušení lektoři a konzultanti zavádějí mentoring v řadě našich i nadnárodních společností, s využitím osobních zkušeností i soudobých světových trendů.

Příprava manažera mentoringu

V rámci zavedení interního mentoringu nabízíme přípravu a zaškolení firemního manažera mentoringu, který bude mít projekt ve firmě na starosti. Dále poskytujeme průběžnou konzultační podporu tak, aby manažer mentoringu mohl efektivně koordinovat veškeré procesy, pravidelně program monitorovat a na závěr dokázal program správně vyhodnotit.