Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Česká asociace mentoringu

Logo České asociace mentoringu

Jsme zakládajícím členem České asociace mentoringu (ČAM), jejíž posláním je zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR, nastavit jeho standardy a zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách společně s otevíráním nových možností rozvoje zaměstnanců.

Čemu se ČAM aktuálně věnuje?

Kurzy pro mentory

Specializované kurzy pro mentory zajistí dobrou přípravu na pravidelná mentorovací setkání. Kurzy probíhají individuálně pro jednotlivce nebo v uzavřených skupinkách pro firemní zákazníky. V případě zájmu obdrží absolventi kurzu certifikát Mentor ČAM.

Kurzy pro mentees

Specializovaný program, který účastníky seznámí s důležitými informacemi o rozdělení rolí v programu mentoringu, dodá jim odvahu být rovnocenným partnerem mentora a v případě potřeby mu podávat zpětnou vazbu.

Zavedení interního mentoringu

Mentoring jako metoda rozvoje pracovníků přispívá k nižší fluktuaci, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí a významně podporuje realizaci strategických cílů. Naši zkušení lektoři a konzultanti zavádějí mentoring v řadě našich i nadnárodních společností, s využitím osobních zkušeností i soudobých světových trendů.

Příprava manažera mentoringu

V rámci zavedení interního mentoringu nabízíme přípravu a zaškolení koordinátora, který bude mít mentoring interně na starosti. Dále poskytujeme průběžnou konzultační podporu tak, aby manažer mentoringu mohl efektivně koordinovat veškeré procesy, pravidelně program monitorovat a na závěr dokázal program správně vyhodnotit.

Pravidelná setkávání certifikovaných mentorů

Od roku 2019 plánujeme organizovat pravidelná setkání držitelů certifikátu Mentor od České asociace mentoringu. Mentoři budou mít možnost se pravidelně setkávat, konzultovat a sdílet zkušenosti, které při své mentorské činnosti získali. Při těchto setkáních budeme účastníky seznamovat s novinkami z oblasti mentoringu.