Škola expertního koučinku

Expertní koučink: světový trend v koučinku

Expertní koučink reaguje na potřebu nových forem rozvoje a podpory a zvyšuje dynamiku koučovacích setkání. V procesu koučování jde o hledání řešení s expertním vhledem – kouč je zároveň konzultantem, poradcem a průvodcem. Expertní koučink přináší partnerský přístup a pomáhá v řešení složitých situací.

Škola expertního koučinku

Centrum dohody pod záštitou České asociace mentoringu (ČAM) otevírá veřejnosti exkluzivní Školu expertního koučinku. Jedná se o komplexní výcvik vycházející z kompetenčního rámce Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC).

Cíle výcviku:

  • Osvojení teorie i praxe koučování – koučovací přístup, principy, znalosti a dovednosti
  • Prohloubení sebepoznání
  • Vytvoření vlastního koučovacího stylu, budování sebereflexe a autenticity kouče
  • Práce s náročnými situacemi v koučinku
  • Základy týmového koučinku
  • Psychologický vhled do koučování a práce s hranicemi kouče
  • Získání certifikátu České asociace mentoringu (ČAM) dle kompetenčního rámce EMCC

Kontaktní osoba:

RNDr. Štěpán Tichý

 +420 603 156 887

 stepan.tichy@centrumdohody.com

Schéma expertního koučinku