Bc. David Vácha

Konzultant

David Vácha

David v Centru dohody působí jako konzultant. Ve své konzultační práci se zaměřuje především na oblast psychologie práce, realizaci assessment a development center, rozvoj komunikačních dovedností, vyjednávání a podporu týmové spolupráce.

Vedle konzultantské práce si doplňuje vzdělání studiem magisterského programu Teoreticko-výzkumné psychologie na FHS UK v Praze, kde rozvíjí svoje znalosti o aktuální trendy v sociální psychologii, psychologii zdraví a diagnostických metodách. Přitom staví i na svojí dřívější zkušenosti s rozvojem lidí v roli sportovního trenéra, které aplikuje při realizaci rozvojových programů ve firemním prostředí.

Svůj volný čas věnuje především svým přátelům, rodině a sportu. Miluje lezení, volejbal, cestování, deskovky a pěkně rozpálenou saunu.

Fotomedailonek

David Vácha David Vácha David Vácha David Vácha

Zpět