Bc. David Vácha

Konzultant

David Vácha

David v Centru dohody působí jako konzultant. Vede tréninky a workshopy pro speciality i manažery, působí jako lektor mentoringových programů. Zaměřuje se především na oblast psychologie práce, realizaci assessment a development center, rozvoj komunikačních dovedností, vedení náročných rozhovorů, sdělování a přijímání zpětné vazby, vyjednávání a rozvoj týmové spolupráce.

Je studentem magisterského programu Teoreticko-výzkumné psychologie na FHS UK v Praze, kde rozvíjí svoje znalosti o aktuální trendy v sociální psychologii, psychologii zdraví a diagnostických metodách. Ve své konzultantské praxi staví i na svých dřívějších zkušenostech s rozvojem lidí v roli sportovního trenéra, které využívá při realizaci rozvojových programů ve firemním prostředí.

Svůj volný čas věnuje především svým přátelům, rodině a sportu. Miluje lezení, volejbal, cestování, deskovky a pěkně rozpálenou saunu.

Fotomedailonek

David Vácha David Vácha David Vácha David Vácha

Zpět