Mgr. Veronika Höfer

Konzultantka

Veronika Höfer

Veronika má v Centru dohody na starosti převážně assessment a development centra – moderování, hraní rolí, hodnocení a podávání zpětné vazby.

Podílí se na vytváření nových produktů a tvorbě nabídek pro klienty Centra dohody. Lektorsky zabezpečuje i kreativně založené aktivity našich teambuildingových programů a aktivně se zapojuje do programů firemní mediace.

Veronika studovala na Univerzitě Karlově v Praze na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd. Několik let pracovala ve státní správě, kde realizovala projekty, jejichž cílem bylo formování přístupu a hodnot vězněných osob. Dále má zkušenosti ze soukromé sféry (marketing, PR) i z neziskové sféry.

Má vřelý zájem o společnost, politiku a veřejné dění. Svou energii ráda věnuje do cestování, čtení knih, jógy a kultury.

Fotomedailonek

Veronika Höfer Veronika Höfer Veronika Höfer Veronika Höfer Veronika Höfer Veronika Höfer

Zpět