Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Česká asociace mentoringu

Logo České asociace mentoringu

Jsme zakládajícím členem České asociace mentoringu, jejíž posláním je zvyšovat kvalitu mentoringu v ČR, nastavit jeho standardy a zvýšit povědomí o důležitosti mentoringu v českých firmách společně s otevíráním nových možností rozvoje zaměstnanců.

Více informací naleznete na stránkách České asociace mentoringu http://www.asociacementoringu.cz

Čemu se čam aktuálně věnuje?

kurzy pro mentory, příprava pro mentees

Specializované kurzy pro mentory a mentees zaručí dobrou přípravu na pravidelná mentorovací setkání. Kurzy probíhají individuálně či v uzavřených skupinách pro firmy. Více informací je možné nalézt na stránkách ČAM.

Mezifiremní mentoring

Cílem mezifiremního mentoringu je prostřednictvím výměny mentorů a mentees mezi firmami podpořit nové možnosti rozvoje zaměstnanců a přinést novou inspiraci z jiných segmentů trhu. Zajišťujeme organizaci, párování a odbornou přípravu mentorů i mentees včetně následné podpory v průběhu mentoringu. 

SENIOR Executives mentoring club

Unikátní klub, jehož posláním je napomoci předávání manažerských zkušeností formou mentoringu.

Členové klubu jsou osobnosti z řad vyššího managementu, kteří již svoji manažerskou práci předali mladším kolegům. Díky SEM klubu jsou jejich manažerské zkušenosti nadále využívány a jsou cennou inspirací pro řadu dalších manažerů.