Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


O nás

Centrum dohody, Consulting & Development

Společnost Centrum dohody poskytuje profesionální služby v oblasti tréninků soft skills, koučinku a facilitace. Zároveň jsme díky vynikající úrovni konzultantů považováni za jednoho z nejkvalitnějších dodavatelů firemních změnových projektů, analýz firemní kultury, manažerských programů a konzultací na našem trhu.

Tajemství kvality naší práce spočívá vedle kontinuálního vzdělávání konzultantů, jejich osobních manažerských zkušeností a pravidelné supervize, především v exkluzivitě vztahu: naši konzultanti pracují pouze pro nás. Díky tomu dokážeme dlouhodobě zajistit vysoký standard služeb, znalost a využívání nejnovějších trendů v oboru a unikátní know-how. Veškeré programy připravujeme důsledně týmově.

Těžiště činnosti naší společnosti spočívá v rozvoji manažerů všech úrovní, s vysokým podílem služeb pro top managementy našich i mezinárodních společností. Pro top manažerské týmy realizujeme školicí, zejména však konzultační činnost a koučink.

V řadě společností realizujeme projekty zaměřené na nastavení či rozvoj firemní kultury a implementaci nových firemních hodnot, facilitujeme proces tvorby strategického plánu, jsme partnery při nastavování systémových řešení v týmech top manažerů, i šířeji v celofiremním kontextu. Realizujeme komplexní audity, konzultujeme návrhy následných opatření, která následně realizujeme. Navrhujeme a zavádíme procesní změny na celofiremní úrovni, nastavujeme systémy celofiremního mentoringu

Individuálně připravujeme manažery na náročná jednání či klíčové prezentace, pomáháme jim nalézat řešení náročných manažerských i osobních situací. Facilitujeme obtížná jednání či složité vyjednávání, realizujeme mediaci jako službu mimosoudního řešení složitých vnitrofiremních i mezifiremních konfliktů. Pomáháme odstraňovat bariéry ve spolupráci a komunikaci týmů, identifikujeme a odstraňujeme komunikační i jiné problémy.

Díky vlastnímu know-how, bohatým zkušenostem, excelentním referencím a vysoce flexibilnímu přístupu jsme vyhledávaným partnerem pracovníků HR a top managementu, kterým již řadu let pomáháme vymýšlet a realizovat moderní rozvojové programy pro zaměstnance včetně e-learningových interaktivních forem vzdělávání. Tyto programy jsou velmi pozitivně hodnocené a oblíbené u všech uživatelů.

V naší společnosti panuje přátelská atmosféra. Máme zkušenost, že týmového ducha, nadšení a energii, v kombinaci s vysokou odbornou kvalifikací, se nám daří přenášet i na naše klienty.

 

 

Potřebujete ...

 • Zlepšit dovednosti vedení lidí
  u manažerů vaší organizace od team leaderů po top manažery?

 • Zvýšit úroveň měkkých dovedností
  u všech vašich zaměstnanců?

 • Zjistit úroveň manažerských, obchodních či komunikačních dovedností
  u stávajících zaměstnanců nebo kandidátů na pozici?

 • Rozvíjet dovednosti potřebné pro
  předávání vlastních znalostí a dovedností kolegům?

 • Strategicky rozvíjet
  vaši společnost?

 • Prohloubit spolupráci
  v rámci týmů i celé organizace?

 • Vytipovat talentované zaměstnance
  a pomoci maximálně využít jejich potenciál?

 • Zavést koncepční změny a systémy
  včetně nových HR procesů?

 

Historie Centra dohody

Říkáte si, proč se jmenujeme Centrum dohody, když jsme školicí a konzultační firma, která působí v oblasti rozvoje managementu a soft skills? Je to zajímavý příběh: V roce 1996 se celosvětově působící síť školicích středisek Partners for Democratic Change rozhodla založit firmu, která v České republice zavede a rozšíří mediaci, jako cestu mimosoudního vyjednávání. A tak vzniklo Centrum dohody jako první české mediační středisko, které brzy zaměřilo své služby zejména na školení dalších mediátorů a expertů na vyjednávání a posléze celého spektra soft skills.

Od roku 1999 jsme zaměřili firemní strategii na rozvoj manažerů, zlepšování firemních procesů, trénink a koučink soft skills. V roce 2009 se společnost přestěhovala na Hradčanské náměstí, kde disponuje krásnými školicími prostorami v historickém objektu Kanovnického domu. Od samého začátku fungujeme jako firma tvořená týmem dynamických lidí, které spojuje chuť posouvat věci kupředu, rozvíjet sebe i druhé a které jejich práce baví.