Program „Učíme se navzájem“

Základní informace o projektu

Název projektu: Učíme se navzájem

Název projektu v anglickém jazyce: We learn from each other (WLEO)

Program: Erasmus+, akce: KA210-ADU – Partnerství pro spolupráci

Sektor: Vzdělávání dospělých

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993

Začátek projektu: 29. 5. 2022

Konec projektu: 28. 11. 2023

Horizontální priorita projektu: Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity

Sektorová priorita projektu: Zlepšení kompetencí pedagogů a dalších zaměstnanců v rámci vzdělávání dospělých

Témata, na která se projekt zaměřuje: Digitální dovednosti a kompetence, soft skills, pedagogika a didaktika

Koordinátor projektu: Asociace lektorů a kariérních poradců (ALKP)