Program „Učíme se navzájem“

Základní informace o projektu

Název projektu: Učíme se navzájem

Název projektu v anglickém jazyce: We learn from each other (WLEO)

Program: Erasmus+, akce: KA210-ADU – Partnerství pro spolupráci

Sektor: Vzdělávání dospělých

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993

Začátek projektu: 29. 5. 2022

Konec projektu: 28. 11. 2023

Horizontální priorita projektu: Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity

Sektorová priorita projektu: Zlepšení kompetencí pedagogů a dalších zaměstnanců v rámci vzdělávání dospělých

Témata, na která se projekt zaměřuje: Digitální dovednosti a kompetence, soft skills, pedagogika a didaktika

Koordinátor projektu: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Mentoringový výcvik

Dne 9. září 2022 jsme zahájili v rámci projektu "Učíme se navzájem" mentoringový výcvik osmi lektorů z partnerské organizace Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP).

Během září proběhly první dva díly mentoringového výcviku v rámci celé skupiny, následované individuálními konzultacemi a závěrečnou zkouškou v říjnu. Potřebné předpoklady ke složení této závěrečné zkoušky splnilo všech osm účastníků mentoringového výcviku a získali tak certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Všem absolventům tímto ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v jejich vlastním mentoringu!

Tento článek vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto článku nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

mediální trénink

Během následujících dvou měsíců (prosinec 2022 - leden 2023) se Centrum dohody pod vedením partnerské organizace Asociácia lektorov a kariérnych poradcov zapojí v rámci projektu "Učíme se navzájem" do Tréninku mediální a marketingové komunikace.

Tento trénink bude zaměřen na rozšiřování a posilování našich znalostí v oblasti budování osobní značky, propagace zaměstnanců, coby odborných konzultantů, a především pak naší celé společnosti, jakožto organizace pro rozvoj zaměstnanců.

Očekáváme, že naši konzultanti si rovněž osvojí dovednosti pro efektivní působení na sociálních sítích (např. LinkedIn), či na našich webových stránkách, kam lze přidávat různé aktuality a novinky.

V závěru tréninku by si pak mělo z kurzu našich deset zaměstnanců odnést nejen nově získané znalosti, ale také certifikát o splnění tohoto programu a rozšířit tak své portfolio dovedností.

Budeme se těšit!

Tento článek vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto článku nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

absolvování mediálního tréninku

V rámci uplynulých měsíců, prosince 2022 a ledna 2023, absolvovalo 10 zaměstnanců Centra dohody Mediální trénink pod vedením lektorky Veroniky Fitzekové z Asociace lektorov a kariérnych poradcov.

Trénink byl rozdělen do 4 půldenních bloků, které se zaměřovaly vždy na specifický způsob mediálního zviditelnění (např. sociální sítě, tiskové zprávy, psaní blogu apod.).

Účastníci tréninku si v rámci programu mohli vyzkoušet definování poselství naší firmy, spolu s návrhy na efektivnější komunikaci s veřejností, dále pak tvorbu vlastní verbální vizitky a příspěvků na sociální sítě, či například psaní tiskových zpráv pro případnou komunikaci s novináři.

Program Mediálního tréninku byl pro nás velice přínosný a našim partnerům v projektu "Učíme se navzájem" tímto ještě jednou děkujeme!

Tento článek vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto článku nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

realizace follow-up školení mentoringu

V průběhu měsíců březen a červen jsme pod vedením naší lektorky Ing. Petry Zhánělové realizovali navazující školení pro absolventy mentoringového výcviku, který jsme s naším partnerem projektu Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov zakončili na podzim roku 2022.

Účastníci školení mohli během tohoto času reflektovat své nové zkušenosti ze setkání se svými prvními mentees, sdílet své zážitky s ostatními a ujistit se v počátečních krocích vlastní dráhy mentora pod vedením zkušené mentorky Petry.

Tento článek vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto článku nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

setkání projektového týmu v banskej bytrici

4. - 5. září 2023 zavítala koordinátorka projektu "Učíme se navzájem" za organizaci Centrum dohody, Bc. Adéla Mládková, spolu s provozní ředitelkou, Ing. Monikou Janebovou, za našimi partnery projektu z Asociácie lektorov a kariérnych poradcov - Mgr. Emílií Jányovou Lopušníkovou, Ing. Luciou Laukovou, PhD. a Mgr. Dankou Kováčikovou. Setkání se uskutečnilo v Banskej Bystrici.

Cílem setkání našich týmů bylo zhodnocení proběhlých aktivit projektu, plánování následujících kroků a v neposlední řadě posílení vztahů mezi našimi organizacemi.

Děkujeme tímto našim partnerům projektu a budeme se těšit na další spolupráci.

Tento článek vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto článku nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499

Webinář Prevence v oblasti duševního zdraví ve firmách

Toto video vydává Centrum dohody v rámci propagace projektu Erasmus+ Učíme se od sebe navzájem (WLEO) spolufinancovaného Evropskou unií. Obsah tohoto videa nemusí nutně vyjadřovat oficiální názor nebo postoj Evropské unie. Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499