Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Klára Jašová

Senior konzultantka, lektorka

Mgr. Klára Jašová je akreditovaná projektová manažerka (PRINCE2), konzultantka a lektorka, má několikaletou manažerskou praxi. Poskytuje konzultace v oblasti nastavování firemních procesů a vede projekty zaměřené na vzdělávání lidí a rozvoj organizací, např. zavádění motivačních a hodnotících systémů, development a assesment centra, personální audity a analýzy rozvojových potřeb firem. Řídila řadu projektů financovaných z ESF. Jako lektorka se zaměřuje zejména na školení projektového managementu, rozvoj týmové spolupráce a typologie MBTI. Klára pochází z východních Čech, ale nyní žije se svým manželem a dcerami ve středních Čechách.


Jaké jsou tvoje tipy pro úspěšné vedení projektů?

V mé praxi, ale i v osobním životě, si neustále ověřuji, jak důležitá je komunikace – a proto i pro vedení projektů je mým základním doporučením otevřená komunikace v rámci projektového týmu. Osobně se mi také osvědčilo neustále si ověřovat vzájemné dohody, např. při stanovování rolí (jestli každý rozumí a přijímá, co je jeho zodpovědnost a kompetence), nebo při definování projektu (jestli všichni sdílí, co je smyslem celého projektu). Při práci se vždy ptám, zda to, co dělám, dává smysl.

 

Co je dle tvých zkušeností nejčastější chybou při zavádění nových systémů a procesů v oblasti managementu lidských zdrojů?

Když se do procesu zavádění nezapojí všechny zainteresované strany, tj. hlavně zaměstnanci, kterých se bude změna týkat.