Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Antonín Kazda

Právník

Mgr. Antonín Kazda je právním poradcem společnosti. V Centru dohody poskytuje právní poradenství firmě i jejím klientům a vede zajímavé kurzy s právní tematikou, například v oblasti pracovního práva, duševního vlastnictví apod.

Antonín Kazda absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultu UK v Praze, obor dánština - politologie, a Právnickou fakultu Harvard Univerzity v USA. Během studií absolvoval studijní pobyty v Amsterdamu, Aarhusu a Kodani a zúčastnil se stáže při Delegaci Evropské komise v Praze. V letech 1997 - 1999 pracoval jako odborný asistent v oboru srovnávací politologie se specializací na Skandinávii a západní Evropu. Je advokát zapsaný v ČR a složil advokátní zkoušky ve státě New York v USA. Působí zejména v oblasti evropského práva a práva duševního vlastnictví. Hovoří anglicky, dánsky, německy a francouzsky.