Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Tréninky pro zdravotní sestry

Vybraná témata tréninků pro lékaře nebo zdravotní sestry:

  • Klíčové faktory komunikačního procesu s pacientem
  • Náročné rozhovory na pracovišti – řešení konfliktu s pacienty i v pracovním týmu
  • Psychologie nevyléčitelně nemocných, umírajících a pozitivní životní hodnoty
  • Komunikace v krizových situacích
  • Organizace času, zvládání rodinného a pracovního života

Jednotlivé tréninky jsou vždy upraveny na míru cílové skupině dle jejích aktuálních potřeb.