Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Tréninky pro lékaře

Vybraná témata tréninků pro lékaře

  • Prezentační dovednosti (zaměřené na odbornou prezentaci)
  • Metody vědecké práce
  • Náročné komunikační situace mezi lékařem a pacientem
  • Komunikace ve zdravotnickém týmu
  • Řešení konfliktů v pracovním týmu
  • Psychologie nevyléčitelně nemocných, umírajících a pozitivní životní hodnoty
  • Komunikace v krizových situacích

Jednotlivé tréninky jsou vždy upraveny na míru cílové skupině dle jejích aktuálních potřeb.