Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Pacientský servis

vybrané okruhy pacientského servisu

Poskytujeme unikátní programy pro pacienty a rodiny šité na míru dle potřeb a typu onemocnění:

  • Edukace pacientů a jejich rodin o nemoci, zvyšování povědomí o onemocnění a léčbě

  • Podpora pacientů při vyrovnávání se s onemocněním a jeho přijetí

  • Servis na zvýšení kompliance pacientů při léčbě vedoucí k optimalizaci účinnosti léčby a zlepšení kvality života pacientů

  • Koordinace celkového terapeutického managementu pacienta – psycho-sociální podpora a konzultace, dietetické konzutace jako součást podpůrné léčby, rehabilitační a fyzioterapeutické služby

  • Zmírnění zátěže lékařů a sester při organizaci péče

Jednotlivé programy jsou vždy připraveny na míru cílové skupině dle jejich aktuálních potřeb.

EDUKACE PACIENTŮ A JEJICH RODIN O NEMOCI, ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ONEMOCNĚNÍ A LÉČBĚ

Významný podíl na výsledku léčby pacientů má pochopení povahy onemocnění, zreálnění očekávání a pochopení vývoje onemocnění. Edukace pacientů přispívá k aktivnímu postoji pacienta k zvládnutí onemocnění a významnou měrou ulehčuje rodinám zorientovat se v nové rodinné situaci s cílem pomoci pacientovi správným způsobem.

podpora pacientů při vyrovnávání se s onemocěním a jeho přijetí

Nová těžká životní situace může vést k paralyzování pacienta, odmítnutí až negaci onemocnění. Poskytujeme podporu, která pacientovi a jeho rodině umožní projít všemi fázemi vyrovnání se s onemocněním. Pacient, který své onemocnění dokáže přijmout, dokáže i lépe spolupracovat s lékařem na cestě terapií.

servis na zvýšení kompliance pacientů při léčbě vedoucí k optimalizaci účinnosti léčby a zlepšení kvality života pacientů

Kompliance pacienta k léčbě bývá při chronických onemocněních často problematická. Poskytujeme servis vedoucí ke zlepšení spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem a zlepšení jeho adherence k léčbě. Správné užívání léčby vede k lepším terapeutickým výsledkům, a tím ke zlepšení kvality pacientova života. Individuální přístup umožní výběr prostředků na podporu kompliance podle zdravotního stavu pacienta.

KOORDINACE CELKOVÉHO TERAPEUTICKÉHO MANAGEMENTU PACIENTA

Pro pacienta bývá náročné zvládnout komplexnost multidisciplinárních terapeutických intervencí. Správné osobní vedení umožní koordinovat farmakologickou léčbu s celkovým managementem léčby. Náš tým vyškolených odborníků se zaměřuje na komplexní a dlouhodobou podporu pacientů a jejich rodinných příslušníků. Spolupracujeme s psychology a psychosociálními pracovníky. Pacientům nabízíme také právní podporu a podle potřeby také rehabilitační služby.

Zmírnění zátěže lékařů a sester při organizaci péče

Adherentní pacient, který spolupracuje s lékařem a zdravotní sestrou při managementu péče, znamená zmírnění časové i psychologické zátěže zdravotních pracovníků. Naše pacientské servisy nenahrazují péči zdravotnických pracovníků, ale pomáhají jim dosáhnout očekávaných výsledků terapie. Všechny servisní služby jsou konzultovány a koordinovány s ošetřujícím lékařem.