Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Programy pro zdravotnictví

Centrum dohody se již 20 let specializuje na školení zdravotnických pracovníků. Na českém trhu jsme tak jediná společnost, která proškolila více než 7 000 zdravotnických pracovníků, vedoucích lékařů a sester, členů managementu řady velkých nemocnic.

Lektoři společnosti prošli specializovaným intenzivním certifikovaným výcvikem pro lektory managementu ve zdravotnictví na Universtity of Exeter ve Velké Británii a dalším vzděláváním řady českých expertů.

Společnost Centrum dohody mimo školení realizuje i rozsáhlou konzultační činnost v oblasti strategie rozvoje nemocnic a zdravotnických zařízení.

Realizovali jsme řadu tréninků a školení pro přední farmaceutické firmy v oblasti manažerských dovedností v kompletním rozsahu, prezentačních dovedností, vyjednávání, prezentace užitku, talent programů a dalších.

Z mnoha realizovaných projektů uvádíme například:

Mezinárodní konference

Na podzim 2014 byl zkušenými facilitátory Centra dohody realizován workshop v Amsterdamu v rámci mezinárodního kongresu EADV -  European Academy of Dermatology and Venerology, kterého se zúčastnilo 45 lékařů. Téma tříhodinového workshopu bylo věnováno manažerským dovednostem ve zdravotnickém prostředí: “How to lead highly effective medical team – introduction to leadership skills.“ Účastníci oceňovali kvalitu informací, které od facilitátorů získali, velmi interaktivní způsob vedení celého workshopu a dostatek prostoru pro sdílení best practice.

FN Motol

Centrum dohody realizovalo v letech 2009 a 2011-2014 s vynikajícím hodnocením několik vzdělávacích programů pro FN Motol, zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností a proklientské komunikace s pacientem zdravotnického personálu v přímé péči a manažerské dovednosti vedoucích pracovníků (sanitáři, zdravotní sestry, lékaři, rehabilitační pracovníci). Ve FN Motol Centrum dohody již proškolilo více než 4 000 zaměstnanců. Jednodenního programu Proklientská komunikace s pacienty se doposud zúčastnilo více než 2200 pracovníků přímé péče. Čtyřdenního programu Komunikační dovednosti pro vedoucí lékaře (2009) se zúčastnili vedoucí lékaři a členové managementu nemocnice. Šestidenním programem Management zaměřený na zvyšování spokojenosti pacientů prošly téměř dvě stovky úsekových, vrchních a staničních sester. Všechny programy získaly vynikající hodnocení od účastníků.

2. lékařská fakulta UK

Centrum dohody bylo hlavním partnerem projektu realizovaném 2. Lékařskou fakultou: Metody a organizace vědecké práce v rámci projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů doktorandského studia na trhu práce, v rámci kterého bylo proškoleno v oblasti komunikace s pacientem, odborné prezentace, managementu laboratoře a dovedností týmové spolupráce cca 220 osob (2006-2008). Pro velký úspěch tento projekt znovu probíhá i v tomto roce.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

V rámci několikaletého projektu projektu pro NMSKB byly realizovány různé aktivity pro posílení efektivity  spolupráce a zlepšení péče o pacienty. Úvodní projekt sestával z analýzy rozvojových potřeb celé organizace a na základě výsledků z této analýzy byl vytvořen rozvojový a vzdělávací program pro všechny pracovníky. Součástí tohoto programu byla školení zaměřena na posílení manažerských dovedností managementu nemocnice, vedoucích lékařů a zdravotních sester, dohromady přes 50 pracovníků. Společnost Centrum dohody také vypracovala strategický plán zaměřený na rozvoj nemocnice. 

Lékaři a sestry v oblasti nefrologie

Centrum dohody působí v oblasti nefrologie již od roku 1999. Za tu dobu zrealizovalo řadu úspěšných programů pro lékaře a sestry dialyzačních středisek po celé České republice. Mezi tyto programy patří např. Manažerské dovednosti pro vedoucí lékaře (1 letý cyklus) nebo projekt pro sestry s název Umění být sestrou (2 letý cyklus). Oba tyto programy byly připraveny přímo pro danou cílovou skupinu na základě předchozího výzkumu. V roce 2001 byl nově nabídnut i program pro nefrologické sestry, které nejsou v řídících funkcích. Všechny vzdělávací programy pro sestry byly akreditovány Českou asociací sester. V této souvislosti se také podařilo navázat spolupráci v rámci mezinárodního systému programů EDTNA. Kromě zmíněných projektů Centrum dohody připravovalo i intenzivní kurzy týmové spolupráce pro jednotlivá pracoviště v oblasti nefrologie.

Onkologická pracoviště

Dlouhodobým cyklem vzdělávání vedoucích lékařů onkologických oborů, realizovaným naší společností, byl program s názvem MD - Manažerské dovednosti, který probíhal jako dvouletý cyklus.

Mimo to probíhaly i programy zaměřené na zefektivnění spolupráce zdravotnických týmů a komunikaci s pacientem u řady různých onkologických pracovišť jako je např. dětská onkologie FN v Motole, onkologie v Českých Budějovicích, onkologické centrum Multiscan Pardubice, onkologie a hematologie ve VFN v Praze, rozsáhlé dlouhodobé programy pro UHKT,  onkologie v nemocnici v Havlíčkově Brodě, v nemocnici u sv. Anny v Brně apod.

Programy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření onkologických pracovníků byly prezentovány v rámci Onkologických dnů v Praze.

Advance Healthcare Management Institute, s.r.o.

Centrum dohody spolupracuje od roku 2010 se společností Advance Healthcare Management Institute, s.r.o. na vzdělávání lékařů v rámci programu zaměřeného na management ve zdravotnictví. Společnost Centrum dohody vzdělává již 7. ročník tohoto úspěšného programu a to v tématech: prezentační dovednosti, řízení a prezentace změny, strategické komunikace, typologie MBTI, efektivní řízení lidských zdrojů, Getting Things Done aneb Time management.


Nabídka služeb