Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Obchodní dovednosti

Úspěšný obchod dnes víc než kdy jindy závisí na dovednosti rozvinout dlouhodobý vztah se zákazníkem. Ve věku informační rovnosti už nemá prodávající nad nakupujícím žádnou vyjednávací výhodu a vše tak záleží na dovednosti obchodníka přinést skutečnou přidanou hodnotu. Už nestačí jen prodávat řešení. Obchodník se musí stát konzultantem, který dokáže především dobře definovat problém.

Všechna školení v této oblasti mají následující základ, který je dál rozvíjen podle specifického zaměření daného tréninku:

 • efektivní zjišťování potřeb klienta
 • naladění se na osobnostní a komunikační styl klienta
 • udržování pozitivního naladění a vysoké úrovně energie obchodníka
 • principy přesvědčivé obchodní prezentace

Budování vztahu s klientem

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • vás zajímá, co je pro dlouhodobou spokojenost zákazníka nejdůležitější, a chcete podle toho stanovovat priority
 • chcete rozvíjet vztahy se zákazníky proaktivně a nereagovat jen na poptávku
 • si chcete osvojit zásady vytváření a využívání systému CRM (Customer Relationship Management)
 • chcete posíit svoje akviziční a retenční dovednosti

Techniky úspěšného vyjednávání

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • vyjednáváte o cenách a podmínkách, a je tak pro vás důležité umět úspěšně smlouvat
 • potřebujete umět čelit postupům tvrdých vyjednavačů
 • chcete umět hájit svůj obchodní zájem a zároveň rozvíjet vztah se zákazníkem

Vytváření úspěšné image

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • chcete dokonale ovládnout svou neverbální i verbální komunikaci, abyste na klienty působili co nejlépe
 • zajímá vás psychologie barev a chcete její znalost využít při prodeji
 • potřebujete pro svůj úspěch vysokou úroveň energie, optimismu a odolnosti vůči stresu