Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Manažerské dovednosti a leadership

Úspěch ve vedení má ten, kdo dokáže získat správné lidi pro správnou věc a přetavit jejich talent ve výkon. 

Všechna školení v oblasti manažerských dovedností a leadershipu mají následující základ, který je dál rozvíjen podle specifického zaměření daného tréninku:

 • posilování zdrojů autority a vlivu manažera a leadera
 • práce s vnější a vnitřní motivací lidí
 • stanovování jasných a relevantních cílů
 • účinné poskytování zpětné vazby

Efektivní vedení a rozvoj týmů

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • hledáte účinné cesty, jak posilovat týmovou spolupráci
 • chcete synergicky využívat silných stránek členů týmu
 • záleží vám na efektivním sdílení informací, know-how a best practices v rámci týmu
 • chcete vytvořit vysoce motivující pracovní atmosféru
 • hledáte pro svůj tým optimální styl vedení

Vedení lidí k výkonnosti

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • chcete maximálně účinně rozvíjet vnitřní motivaci členů vašeho týmu
 • zajímá vás, jak používat vnější motivaci pomocí odměn tak, aby skutečně fungovala
 • rádi byste podávali zpětnou vazbu, která má efekt
 • chcete umět správně nastavovat cíle a delegovat úkoly
 • stojíte o to efektivně pracovat s rozvojovými nástroji jako je hodnoticí rozhovor, koučink a mentoring

Účelné řízení projektů

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • potřebujete úspěšně motivovat a vést tým lidí, kteří nejsou vaši přímí podřízení
 • chcete adekvátně využívat klíčové nástroje projektového řízení a neutopit se přitom v administrativě
 • víte, jak důležité je dobré plánování, ale chybí vám dovednosti sestavování funkčního projektového plánu a managementu rizik
 • zajímá vás, jak prakticky uplatnit zásady change managementu při řízení změnových projektů

Leadership změny

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • chcete být úspěšným leaderem změny a porozumět psychologii lidí při prožívání změn
 • se chcete naučit, jak změnu dobře připravit, efektivně zavést a objektivně vyhodnotit
 • potřebujete úspěšně motivovat lidi k akceptaci změn
 • chcete změnu správně komunikovat
 • chcete sami zlepšit svůj přístup ke změně