Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Inovace a kreativita

Umění inovace spočívá ve včasném zpochybňování zavedených pořádků a odvážném nalézání nových cest k úspěchu. 

Všechna školení v této oblasti mají následující základ, který je dál rozvíjen podle specifického zaměření daného tréninku:

 • jak překonat zdroje a překážky osobní kreativity
 • kvalita pracovního prostředí podporujícího inovaci
 • divergentní a konvergentní metody hledání nových řešení

Inovativní myšlení

aneb techniky generování kreativních nápadů

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • si Vaše práce žádá, abyste přicházeli s novými nápady
 • chcete umět opouštět zajeté koleje svých myšlenkových postupů
 • potřebujete včas vycítit vhodnou příležitost pro inovaci

Strukturované rozhodování

aneb techniky vybírání aplikovatelných řešení

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • je pro Vás náročné vybírat z mnoha variant možných řešení
 • při rozhodování se neradi opíráte jen o svou intuici
 • potřebujte svá rozhodnutí umět obhájit před sebou i druhými

Facilitace worshopů

aneb vedení skupinové práce při hledání řešení

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • chcete umět využít kreativní potenciál skupiny
 • potřebujete uřídit skupinovou práci na poradě či workshopu tak, aby dosáhla použitelných výsledků v omezeném čase
 • zajímá Vás, jaké jsou funkční nástroje a postupy úspěšných facilitátorů