Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Diverzita

Umění diverzitního myšlení spočívá v citlivém a zasvěceném vnímání mezilidské různosti a v dovednosti tuto různost produktivně využít.

Všechna školení v této oblasti mají následující základ, který je dál rozvíjen podle specifického zaměření daného tréninku:

 • jak vnímat různost bez zbytečného nálepkování
 • jaké jsou zdroje lidské různosti
 • jak produktivně využít různost lidí při týmové práci

Tajemství osobnosti

aneb osobnostní diverzita optikou typologie MBTI

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • Vás láká se o sobě dozvědět více z pohledu psychologie
 • Vás zajímají osobnostní rozdíly lidí ve vnímání, myšlení, cítění, rozhodování
 • a dobíjení energie
 • chcete rozumět typickým zdrojům nedorozumění a konfliktů mezi jednotlivými osobnostními typy
 • stojíte o tipy, jak na jednotlivé typy 

Mars & Venuše, s.r.o.

aneb mužsko-ženská diverzita

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • často narážíte na rozdíly v mužském a ženském vnímání světa
 • zajímá Vás, jaké mužsko-ženské rozdíly jsou dány „od přírody“ a jaké jsou jen naučené jako společenská role
 • chcete lépe vycházet s „druhým pohlavím“
 • chcete pochopit mužský a ženský styl komunikace a interakce s lidmi

Korporátní kmeny

aneb kulturní, sociální a věková diverzita

Trénink pro Vás bude užitečný, pokud:

 • se potýkáte v práci s hodnotovými střety, které jsou dány různou profesní, firemní, generační nebo národní kulturou
 • je pro Vás důležité být tolerantní a zároveň dosáhnout pracovních výsledků
 • Vás zajímá, jak znalosti kulturních rozdílů využít při jednání a spolupráci s příslušníky různých „kmenů“