Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Školení soft skills, talent programy

  • Jsou lidé ve vaší organizaci pod silným tlakem na výkon? Chcete jim pomoci pracovat efektivněji a s menším stresem?
  • Potřebujete u manažerů rozvinout dovednosti klíčové pro vedení lidí?
  • Chcete zvýšit přesvědčivost svých obchodníků?
  • Vidíte rezervy v efektivitě interní nebo externí komunikace?
  • Rádi byste rozvinuli kreativní potenciál lidí, jež mají přinášet inovace?
  • Stojíte o to, aby diverzita ve vaší společnosti přinášela prospěch a ne konflikty?

Trénujeme manažery i specialisty v celém rozsahu měkkých dovedností klíčových pro pracovní úspěch. Realizujeme tréninky připravené přímo na míru jednotlivým týmům, profesním skupinám nebo účastníkům talent programů i celofiremní katalogové kurzy.

Design tréninku vždy přizpůsobujeme profesním specifikům, pracujeme s modelovými situacemi z reálné praxe účastníků a věnujeme dostatek prostoru sdílení best practices mezi účastníky. Každý náš trénink je tak originál respektující reálné potřeby účastníků.

S účastníky pracujeme před tréninkem i po tréninku, abychom jim pomohli k co největšímu převodu získaných poznatků do praxe dle principu vzdělávání dospělých 70:20:10. Podporujeme účastníky v sebekoučinku a sebevzdělávání.

Při školení týmů zapojujeme do procesu manažery, abychom dosáhli trvalé změny. Využíváme přitom náš originální třídílný proces M-T-M (Management-Team-Management). V prvním díle s manažery identifikujeme rozvojové potřeby jejich lidí a dodáváme jim potřebné know how pro efektivní vedení týmu. Jejich podřízené pak ve druhé části krátce zaškolíme v novém systému tak, aby se manažerům nové dovednosti snáze aplikovaly do již připraveného týmu a zároveň s nimi mapujeme jejich potřeby efektivního vedení. Manažerům ve třetí části dáme praktický návod, jak jejich konkrétní týmy vést. Takovéto školení přináší maximální efekt z hlediska produktivity týmů i jejich spokojenosti.


Nabídka služeb