Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Diversity Management Tool

  • Diversity Management Tool poskytuje relevantní informace o dimenzích diverzity ve firemní kultuře.

  • Zaměřuje se na vnímání témat (komunikace, spolupráce, kariérní perspektiva apod.) různými zaměstnanci z hlediska jejich věku a pohlaví, případně další specifické dimenze.

  • Zjišťuje také různé názory na možnosti skloubení pracovního a osobního života zejména se zaměřením na skupiny zaměstnanců, které jsou jakkoli znevýhodněné.

  • Výsledkem je podrobný popis současného stavu a konkrétní doporučení podporující rozmanitost zaměstnanců organizace. Umožňuje srovnání současného a budoucího stavu při opakovaném měření a je využíván jako základ rozvojových projektů.