Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Procesní audit a analýzy pro nevládní a neziskový sektor

  • ​Pomocí velmi efektivní kombinace osvědčených metod sloužících ke zjištění kvality procesů v organizaci realizujeme procesní audity a analýzy i pro neziskové organizace a nevládní sektor.

  • Kvalita procesů v organizaci je analyzována za pomoci mezinárodní metodiky IARP, která stanovuje klíčové indikátory kvality organizace, a důkladného rozboru procesů a dokumentů.

  • Výsledkem je popis současného stavu kvality procesů organizace, konkrétní doporučení ke změnám a stanovení indikátorů na základě kterých je možné realizovat srovnávací měření posunu úrovně kvality procesů v organizaci.

  • V oblasti NNO můžeme prokázat reference na služby jako je komplexní procesní audit, strategické plánování, personální analýzy, hodnocení úrovně dovedností zaměstnanců, tréninky měkkých dovedností, koučink, mentoring a facilitace jednání.