Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Analýza firemní kultury, strategické plánování

  • Zajímáte se o kvalitní a ověřený nástroj měření firemní kultury?
  • Potřebujete provést analýzu ve vaší organizaci a identifikovat, jaké máte konkurenční výhody i slabé stránky?
  • Chcete vytvořit vitální a široce podporovanou strategii?
  • Chystáte organizační změnu, na jejímž úspěchu opravdu záleží?

CORPORATE CULTURE MEASUREMENT TOOL™

Corporate Culture Measurement Tool™ je prověřený nástroj který vám přinese profesionální vhled na vaši organizaci. CCMT odhalí pohled zaměstnanců na klíčové oblasti firemní kultury a zajistí důvěryhodná data o současné úrovni firemní kultury a o úrovni, které by se podle názorů zaměstnanců mělo dosáhnout. Nástroj poskytuje informace na globální a zároveň detailní úrovni – každý manažer získá konkrétní doporučení ke zlepšení své práce s týmem. Nástroj lze variabilně modifikovat dle potřeb firmy a na konkrétní hodnoty, které daná firemní kultura zastává. Široce ho využíváme jako základ změnových projektů, které realizujeme.

CO VÁM CCMT™ PŘINESE?

  1. Globální přehled výsledků na úrovni celé firmy + konkrétní doporučení pro jednatele a top management na úrovni současného a cílového stavu
  2. Přehled výsledků dle jednotlivých oddělení + doporučení pro příslušného manažera, na úrovni současného a cílového stav
  3. Doporučení k rozvoji jednotlivých firemních hodnot společnosti
  4. Propracovaný program rozvoje managementu a komunikační strategie se zaměřením na posílení identifikovaných slabých stránek

Nabídka služeb