Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Design talent programů

  • Vytváříme celý koncept talent programů od nominace a výběru kandidátů (často formou development centra) až po objektivní změření a vyhodnocení efektů programu z hlediska rozvoje potřebných dovedností a motivace u klíčových talentů.
  • Program sestavujeme dle zásad 70:20:10, kombinujeme v něm zpravidla interně a externě realizovaná školení, e-learning, práci na projektech, možnosti rotace, mentoringu. Některé aktivity si talenti po dohodě vybírají individuálně. Typicky trvá program 12 měsíců.
  • U každého zaměstnance nastavíme sledování jeho pokroku a zapojení jeho nadřízeného do procesu, aby byla možnost nové poznatky ihned uplatňovat v praxi.
  • Realizujeme talent programy zaměřené na manažerský postup i rozvoj odborných (nemanažerských) dovedností talentů.
  • Naším cílem je dobře provedený talent program, který má konkrétní praktický dopad, vede k retenci a motivaci klíčových zaměstnanců a realizaci cílů organizace.