Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Spolupráce na programech diverzity

  • Poskytujeme know how k zavádění fungujících programů na podporu diverzity v organizacích různého zaměření i velikosti. Do takovýchto programů patří úpravy náboru zaměstnanců, flexibilní úvazky, podpora znevýhodněných skupin, změna firemní kultury a mindsetu manažerů. Pomůžeme vám uchopit diverzitu tak aby vaší organizaci prospěla, ne jí škodila.
  • Vytváříme rozvojové programy pro cílové skupiny žen manažerek, resp. žen aspirujících na manažerské pozice a pracovníky ve věku 55+ realizované formou školení, mentoringových programů, konzultací a koučinků.
  • Pomůžeme s osvětou a komunikací potřeby diverzity ve firmě formou konferencí a zážitkových kampaní. Spolu s vámi připravíme komunikační strategii, která pomůže zaměstnance motivovat a informovat o výhodách diverzity přímo pro ně.
  • Realizujeme školení managementu, ve kterých manažeři získají nástroje pro podporu diverzity ve svých týmech.