Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Konzultace systému vzdělávání a kariérního rozvoje

  • Pro nastavení systému vzdělávání pro celou organizaci nebo vybrané skupiny pracovníků využíváme dlouhodobou zkušenost se vzdělávacími systémy v organizacích z různých odvětví.
  • V rámci nastavení systému vzdělávání využíváme principů 70:20:10 a blended learning, ve kterých jsou kombinovány různé formy učení včetně elektronických metod (e-learning, webináře) tak, aby byli zaměstnanci co nejméně časově zatíženi a zároveň mělo vzdělávání maximální dopad do praxe.
  • Pro efektivní nastavení vzdělávacího systému provádíme analýzu vzdělávacích potřeb lidí pomocí development centra nebo speciálního dotazníkového šetření - IATP (Identifikace a analýza tréninkových potřeb), které zmapují individuální i skupinové rozvojové potřeby zaměstnanců.
  • Systémy kariérního rozvoje vytváříme dle výstupů hodnoticích rozhovorů, individuálních konzultací a testování jednotlivců pomocí development center. Do systému kariérního rozvoje  zahrnujeme job rotace, mentoring a Talent programy, které připraví jednotlivce na další kariérní postup.