Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Konzultace a rozvoj pro HR

  • Potřebujete zlepšit dovednosti vašich interních lektorů a koučů?
  • Chcete nastavit systém vzdělávání tak, aby měl maximální dopad do praxe a investice do něj se firmě vrátila?
  • Potřebujete udržet schopné lidi v organizaci?
  • Chcete zajistit, aby zkušenější zaměstnanci předávali znalosti méně zkušeným kolegům?
  • Potřebujete profesionálně nastavit HR procesy?
  • Máte zájem využít a posílit diverzitu ve vaší organizaci?
  • Potřebujete zkvalitnit nábor těch správných lidí?

Dlouhodobě spolupracujeme s personalisty a manažery lidských zdrojů a pomáháme jim s nastavováním procesů, aby byly funkční a zároveň nákladově nenáročné. Pomáháme jim využít a rozvinout potenciál organizace a zajistit, aby vzdělávání, nábor  a ostatní HR procesy byly investicemi, které se firmě vrátí.

Pro HR přinášíme největší hodnotu předáváním inovativního know-how a zkušeností získaných v průběhu spolupráce s řadou nadnárodních korporací, českých středně velkých a malých firem a organizací z naprosto různých rezortů. Pro některé naše klienty fungujeme jako "outsourcované HR". 


Nabídka služeb