Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Certifikace mentorů

  • Chcete zvýšit manažerský a odborný potenciál svých zaměstnanců?
  • Potřebujete pracovat s talentovanými zaměstnanci tak, abyste si je ve firmě udrželi?
  • Rádi byste zajistili lepší aklimatizaci nových zaměstnanců?
  • Máte zájem zlepšit komunikaci a předávání znalostí napříč organizací?
  • Chcete účinný, ale přesto finančně nenáročný způsob osobního rozvoje zaměstnanců?

„Neznám jediného lídra, a to v žádné oblasti, který by neměl alespoň jednoho mentora.“

Warren Bennis

 

Mentoring je účinný způsob předávání a rozvoje odborných i manažerských dovedností.  Má přímý vliv na výkon, motivaci a spokojenost mentorovaných pracovníků i mentorů.

Mentor během mentoringu rozvíjí vlastní manažerské dovednosti a získává nové podněty od mentees.

Mentoring představuje účinnou formu podpory diverzity na vyšších manažerských pozicích.

Správně aplikovaný a profesionálně řízený proces firemního mentoringu přispívá k nižší fluktuaci, podporuje realizaci strategických cílů, vytvoření kultury spolupráce a sdílení znalostí.

Pro to, aby byl mentoringový program ve firmě úspěšný, je třeba nastavit systém mentoringu vhodně a citlivě k firemní kultuře, určit manažera mentoringu, správně spárovat  mentory a mentees, proškolit je a průběžně vyhodnocovat celý proces.

Nabízíme vám naše certifikované kurzy vedené zkušenými konzultanty Centra dohody, kteří zároveň sami působí jako mentoři profesně mladším zaměstnancům.


Nabídka služeb