Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Development centra

  • Z naší zkušenosti je Development centrum jedním z nejúčinnějších způsobů, jak rozvíjet zaměstnance. Proto již design Development centra koncipujeme jako sled rozvojových aktivit, jejichž řešením se účastník rovnou učí. Po každé z aktivit obdrží krátkou zpětnou vazbu a má možnost reflexe vlastního výkonu. Dáváme důraz na to, abychom účastníky motivovali a podpořili je v práci na jejich rozvoji, to vše v prostředí, v kterém se cítí bezpečně.
  • Výstupem každého DC je podrobná závěrečná zpráva s výstupy ze všech aktivit, analýzou silných stránek a rozvojových potřeb, konkrétních kroků a metod rozvoje, pro celou testovanou skupinu i každého jednotlivce
  • Zpětnou vazbu sdělujeme účastníkům individuálně koučinkovým způsobem s důrazem na akceptaci zjištění a stanovení konkrétních rozvojových kroků.

 

Graf - development centrum

DC často realizujeme jako kickoff manažerských akademií, talent programů a ucelených vzdělávacích programů pro týmy. Tyto rozvojové programy mohou být díky výstupům z DC zacílené na jasně definované potřeby jednotlivců i celé skupiny. Na závěr programů realizujeme výstupní DC, kde účastníci vidí reálné zlepšení vlastních dovedností.