Centrum dohody

English version

Hlavní menu


Smysluplná slova pro smysluplné činy.


Assessment centra a výběr zaměstnanců

  • V rámci AC využíváme osvědčené nástroje, které změří úroveň dovedností kandidátů na pozici. Díky kombinaci metod: individuálních i skupinových modelových situací, řešení případových studií, dotazníků a testů mohou konzultanti s velkou přesností hodnotit kvality, potenciál i nedostatky jednotlivců. Hodnocení kandidátů je týmové tak, aby byly výstupy co nejobjektivnější.
  • Varianty AC se liší délkou trvání (2 hodiny – 2 dny) i počtem účastníků (realizujeme individuální i skupinové AC). Program AC připravujeme pro interní i externí kandidáty.
  • Připravujeme specializované AC na manažerské pozice s relevantními manažerskými aktivitami nebo odborné AC kandidátů na posty specialistů z různých odvětví a zaměření, popřípadě kombinaci obojího.
  • Zajišťujeme i celý proces výběru zaměstnanců - formulace inzerátu, výběr kandidátů, jejich testování, osobní pohovory.