Petra Hubáčková

Konzultantka

Petra Hubáčková

Petra studuje obor Andragogika a personální řízení na FF UK. V Centru dohody pracuje jako konzultantka, je také kvalitní hodnotitelkou AC/DC programů, podílí se na jejich designu, hraní rolí, zpracovávání závěrečných zpráv a sdělování výsledků klientům. Pomáhá i s přípravou podkladů pro školení a s organizací vzdělávacích akcí.

Mezi její záliby patří jízda na koni, cestování, tanec a studium cizích jazyků.

Fotomedailonek

Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková

Zpět