Petra Hubáčková

Konzultantka a koučka

Petra Hubáčková

Petra v Centru dohody pracuje jako konzultantka a lektorka. Realizuje tréninky a workshopy pro specialisty i manažery, vede vzdělávací akce v českém i anglickém jazyce. Věnuje se přípravě zaměstnanců na získání budoucí manažerské pozice, má dlouholeté zkušenosti s hodnocením dovedností a potenciálu zaměstnanců v rámci diagnostických programů. Ve své práci využívá teoretická východiska získaná během studia oboru Andragogika a personální řízení na FF UK. Je absolventkou komplexního Výcviku expertního koučinku akreditovaného MŠMT.

Ve své školicí a konzultační činnosti se zaměřuje na oblast komunikačních dovedností, posilování osobní odolnosti, vyjednávání či podporu týmové spolupráce. Vede také workshopy specificky zaměřené na budování a změnu firemní kultury.

Mezi její záliby patří jízda na koni, cestování, tanec a studium cizích jazyků.

Fotomedailonek

Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková Petra Hubáčková

Zpět