MgA. et Mgr. Marta Celarová

Konzultantka a psycholožka

Marta Celarová

Marta má v Centru dohody na starosti převážně vedení assessment a development center – moderování, hraní rolí, hodnocení, podávání zpětné vazby. Zabývá se psychodiagnostikou i facilitací skupinových diskuzí.

Jako konzultantka se specializuje zejména na komunikaci s pacienty a ve zdravotnických týmech. Působí jako týmová koučka zdravotnických týmů. Zdravotnická tématika je pro ni důležitá nejen v práci, ale zajímá se o ni i v osobním životě. Lektorsky zabezpečuje i kreativně založené aktivity našich teambuildingových programů.

V Centru dohody působí rovněž jako grafická designerka a vytváří atraktivní grafické materiály i pro naše klienty. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a Akademii výtvarných umění v Praze.

Fotomedailonek

Marta Celarová Marta Celarová Marta Celarová Marta Celarová Marta Celarová Marta Celarová Marta Celarová

Zpět