Prof. Hana Burianová, PhD

Konzultantka, lektorka a koučka

Hana Burianová

Hana pracuje v Centru dohody jako konzultantka, lektorka a koučka. Má bohaté mezinárodní zkušenosti v akademické, výzkumné i praktické sféře. Ve své praxi propojuje neurovědu a psychologii, zaměřuje se především na kognitivní neurovědu. Na Bournemouth University v Anglii působila řadu let jako profesorka kognitivní neurovědy a vedoucí katedry psychologie, měla na starosti rozvoj mentoringu a mentoring akademických pracovníků. Je absolventkou komplexního Výcviku expertního koučinku akreditovaného MŠMT.

Je zkušenou lektorkou a prezentátorkou řady přednášek a workshopů. Díky svému psychologickému vzdělávání se zaměřuje na témata s přesahem do psychologie, psychohygieny a specificky také na oblast neurovědy. Ve své konzultační a lektorské činnosti se zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření, zvládání náročných situací při vedení lidí, kariérní rozvoj, zavádění mentoringu, mindfulness a relaxační techniky, zvládání úzkosti a kognitivně-behaviorální terapii. Terapeuticky se zaměřuje na zvládání úzkosti a stresu.