Ing. Filip Celar

Konzultant a kouč

Filip Celar

Filip působí v Centru dohody jako konzultant, trenér a kouč. Ve své konzultační a školicí praxi se věnuje rozvoji manažerů i specialistů, přípravě zaměstnanců na získání manažerské pozice a rozvoji jejich dovedností pro efektivní vedení lidí. Vede skupinové tréninky i individuální koučinky a konzultace. Je absolventem komplexního Výcviku expertního koučinku akreditovaného MŠMT.

Zaměřuje se na oblast komunikačních a prezentačních dovedností, posilování osobní odolnosti, zvládání náročných situací, řízení na dálku, týmovou spolupráci, efektivní sdělování nepříznivých zpráv a další. Vede řešitelské workshopy zaměřené na změnu firemní kultury. Má na starosti projekty zaměřené na osobnostní i profesní rozvoj, včetně assessment a development center.

Vedle businessové oblasti se věnuje rozvoji zdravotnických pracovníků a koučuje experty z oboru paliativní péče.

Ve volném čase se aktivně věnuje hudbě, rodině a přátelům. Zajímá se o aktuální dění u nás i ve světě, moderní historii a současná společenská témata.

Fotomedailonek

Filip Celar Filip Celar Filip Celar Filip Celar Filip Celar Filip Celar Filip Celar

Zpět